Grupa XFinance.pl:       XLokaty.pl 


Lokata w Veoli banku Lokata w Santander Banku
Lokata w Velo Banku, nawet 5,8% na 3 miesiące
Lokata w Santander Banku, nawet 5% na 4 miesiące
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO:
 • 1.        Niniejsza Polityka Prywatności określa ogólne zasady gromadzenia, ochrony, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.xlokaty.pl (zwany dalej: „Serwisem Internetowym”).
 •  
 • § 1       Czym są Dane Osobowe?
 •  
 • 1.        Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 • 2.        Informacji nie uważa się za Dane Osobowe jeżeli ustalenie na ich podstawie tożsamości danej osoby, wymaga nadzwyczajnego wysiłku, nakładów, czasu, działań i nieracjonalnie dużych kosztów.
 •  
 • § 2        Jakie zbieramy dane i w jakim celu?
 •  
 • 1.        Usługodawca w większości przypadków korzystania z Serwisu Internetowego nie wymaga podawania przez Użytkowników danych osobowych.
 • 2.        Użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne podanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do realizacji usług wynikających z Regulaminu Serwisu Internetowego.
 • 3.        Przetwarzanie danych służy nawiązywaniu, realizacji i rozwiązaniu stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą bądź Podmiotami Współpracującymi, w tym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przy użyciu Serwisów Internetowych prowadzonych przez Administratora (www.xlokaty.pl), w tym usługi Newslettera, formularza kontaktowego z Usługodawcą oraz korzystanie z Serwisu Internetowego.
 • 4.        W formularzu rejestracyjnym umożliwiającym zapis do Newslettera Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 w tym na wysyłanie na podany adres mailowy Newslettera mogącego zawierać m.in. zestawy informacji, porad, treści marketingowe, komentarze związane z produktami finansowymi i innymi prezentowanymi w Serwisie Internetowym informacjami oraz informacje marketingowe dostarczone od Podmiotów Współpracujących w zakresie oferowanych przez nich produktów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi skorzystania z usługi.
 • 5.        Do zbieranych danych należą adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub numer PESEL.
 • 6.        W Serwisie Internetowym mogą być zbierane automatycznie dodatkowe informacje, przetwarzane do celów reklamy, badania rynku, oraz badania zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Należą do nich w szczególności: adres IP Użytkownika, rodzaj przeglądarki, czas korzystania z Serwisu Internetowego, typ systemu operacyjnego.
 •  
 • § 3        Mechanizm plików Cookies
 •  
 • 1.        Serwis Internetowy może używać niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Usługodawcy na komputerze osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa z której korzysta Użytkownik posiada włączoną obsługę plików cookies. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm plików cookies nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 • 2.        Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  • a)        zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników,
  • b)        dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • c)        weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  • d)        statystycznych.
 • 3.        Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 • 4.        Usługodawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • 5.        Usługodawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 •  
 • § 4        Dostęp do danych
 •  
 • 1.        Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Usługodawcy.
 • 2.        Gromadzone dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Przetwarzanie danych może zostać również częściowo powierzone innym podmiotom, takim jak m.in. operator serwera www, operator systemu księgowości, w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług.
 • 3.        Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Internetowym Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Usługodawca roszczeń od danego Użytkownika.
 •  
 • § 5        Zabezpieczenia
 •  
 • 1.        Usługodawca stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Usługodawca zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 • 2.        Dane osobowe w Usługodawca są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 •  
 • § 6       Zmiany Polityki Prywatności
 •  
 • 1.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 • 2.        Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować poprzez wysłanie wiadomości przez zakładkę KONTAKT dostępną w Serwisie Internetowym pod adresem www.xlokaty.pl
Lokata 8% w Inbanku